Проширивање основних знања о архитектури и организацији рачунара,софтверу и техникама програмирања.