Упознавање са основним елементима електронских уређаја, основним аналогним и дигиталним склоповима и њиховом применом.