Компјутерска анимација 1

Градиво предмета Компјутерска анимација 1 је само почетак у оквиру једног комплексног посла какав је анимација, за који сматрамо да је постао део писмености. Посматрано из другог угла, анимацију треба изучавати као део комплексне материје обрађене наставним планом и програмом Високе школе елелктротехнике и рачунарства струковних студија, кроз предмете као што су видео продукција, дигитална мултимедија, дигитална телевизијаи други.
Резултат предмета компјутерска анимација нису само стечено знање из области анимације већ и израда практичних радова који наредним генерацијама служе као илустрација рада на предмету, као и мотив да се достигне или чак и престигне постојећи квалитет.

Приручник за лабораторијске вежбе из Компјутерске анимације и Компјутерске анимације 1 намењен је студентима Високе школе електротехнике и рачунарства струковних студија у Београду. Састоји се из две целине, од којих прва представља теоријску основу а друга практичну примену алата кроз четрнаест вежби.