Циљ курса Рачунарске мреже је да упозна студенте са стандарним протоколима и технологијама умрежавања.