Циљ предмета је савладавање теорије бројева, линеарне алгебре и диференцијалног рачуна.