Стицање основних знања о архитектури и организацији рачунара и основама програмирања.