Cтицање знања из технологије локалних рачунарских мрежа, међусобно повезаних рачунарских мрежа, стандардизованих протокола и алгоритама за рутирање.