Циљ предмета:

Упознавање са основним идејама и принципима у дигиталним телекомуникацијама са нагласком на техникама примењеним у мобилним телекомуникацијама.

Исход предмета:

Разумевање техника обраде сигнала у дигиталним телекомуникацијама, и упознавање са GSM и WCDMA стандардима.