Студенти се оспособљавају за стицање нових знања из електротехничких материјала и компонената