Циљ предмета је да студенти овладају основама акустике и електроакустичких претварача