Оспособљавање студената за коришћење стандардног апликативног софтвера и укључивање у дигитално друштво.

Шифра : aplsoft201718